ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 7, 2021 08:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564
 15 มิ.ย.-19 ก.ค.   NVD    เสนอซื้อ      1,035,449,978 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท
 29 มิ.ย.-13 ส.ค.   ADVANC   เสนอซื้อ      2,973,925,791 หุ้น หุ้นละ 120.93 บาท
 29 มิ.ย.-04 ส.ค.   INTUCH   เสนอซื้อ      2,599,720,233 หุ้น หุ้นละ 65 บาท

กรกฎาคม 2564
 08 ก.ค.-16 ส.ค.   ARIP    เสนอซื้อ      166,230,000 หุ้น หุ้นละ 0.65 บาท

กรกฎาคม 2564
 07 ก.ค.       MENA    หลักทรัพย์ใหม่    734,000,000 หุ้น หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (SET)
            AEC    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   39,481,581 หุ้น
            JMART   หลักทรัพย์เพิ่มทุน   8,536,437 หุ้น
            JMT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   6,622,362 หุ้น
            TIP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 8.73 บาท เป็นหุ้นละ 8.55 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 08 ก.ค.       YCI    XR        5 : 4 @ 0.72 บาท (จองซื้อ 27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2564)
            HPF    ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 9.728 บาท เป็นหุ้นละ 9.615 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            DOD-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 09 ก.ค.       UWC    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

Ua Withya Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Sky Tower Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: UWC

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: STOWER

UWC-W3 เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: UWC-W3

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: STOWER-W3

            CTARAF   ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 9.0801 บาท เป็นหุ้นละ 9.0331 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

SIMAT-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 12 ก.ค.       STANLY   XD        หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ก.ค.       VGI    XD        หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PDI    XR        1 : 1 @ 10.00 บาท (จองซื้อ 2 - 6 ส.ค. 2564)
            JMART   XW        -
            PDI    XW        3 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 16 ก.ค.       AIMIRT   XD        หุ้นละ 0.2205 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APEX    XR        1 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 5 - 11 ส.ค. 2564)
            NVD-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 20 ก.ค.       IP     XR        30 : 1 @ 20.00 บาท (จองซื้อ 9 - 13 ส.ค. 2564)
            IP     XW        1 : 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 21 ก.ค.       BC     XW        5 : 1
 22 ก.ค.       WIIK    XR        1.75 : 1 @ 2.70 บาท (จองซื้อ 13 - 19 ส.ค. 2564)
            LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ก.ค.       BTS    XD        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    XW        5 : 1

10 : 1

20 : 1

 27 ก.ค.       XPG    XR        1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2564)
 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BLAND   XD        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    XD        หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2205 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

สิงหาคม 2564
 03 ส.ค.       EPG    XD        หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MACO    XW        4 : 1
            JMT-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 04 ส.ค.       TMW    XD        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMT-W2   XE        1 : 1.02129 @ 18.60401 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 26 ส.ค. 2564)
 06 ส.ค.       TRUBB   XR        5 : 1 @ 2.20 บาท (จองซื้อ 1 - 8 ก.ย. 2564)
            TRUBB   XW        1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       BANPU   XR        4 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 6 - 17 ก.ย. 2564)
            BANPU   XW        1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 18 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 20 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 23 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ส.ค.       TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ส.ค.       JMT-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กันยายน 2564
 09 ก.ย.       BLISS   XR        1 : 10 @ 0.02 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ก.ย. 2564)
            ITEL    XW        4 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ