ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 9 ก.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 9, 2021 08:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564
 15 มิ.ย.-19 ก.ค.   NVD    เสนอซื้อ      1,035,449,978 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท
 29 มิ.ย.-13 ส.ค.   ADVANC   เสนอซื้อ      2,973,925,791 หุ้น หุ้นละ 120.93 บาท
 29 มิ.ย.-04 ส.ค.   INTUCH   เสนอซื้อ      2,599,720,233 หุ้น หุ้นละ 65 บาท

กรกฎาคม 2564
 08 ก.ค.-16 ส.ค.   ARIP    เสนอซื้อ      166,230,000 หุ้น หุ้นละ 0.65 บาท

กรกฎาคม 2564
 09 ก.ค.       SMT-W3   หลักทรัพย์ใหม่    209,119,366 หน่วย
            BROOK   หลักทรัพย์เพิ่มทุน   34,770,652 หุ้น
            CGD    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   563 หุ้น
            DOHOME   หลักทรัพย์เพิ่มทุน   695,500 หุ้น
            TNDT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   4,462,292 หุ้น
            TTCL    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   43 หุ้น
            XPG    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   176,480,402 หุ้น
            UWC    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

Ua Withya Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Sky Tower Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: UWC

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: STOWER

UWC-W3 เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: UWC-W3

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: STOWER-W3

            CTARAF   ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 9.0801 บาท เป็นหุ้นละ 9.0331 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

SIMAT-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 12 ก.ค.       STANLY   XD        หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ก.ค.       VGI    XD        หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PDI    XR        1 : 1 @ 10.00 บาท (จองซื้อ 2 - 6 ส.ค. 2564)
            JMART   XW        -
            PDI    XW        3 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 16 ก.ค.       AIMIRT   XD        หุ้นละ 0.2205 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APEX    XR        1 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 5 - 11 ส.ค. 2564)
            NVD-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 20 ก.ค.       IP     XR        30 : 1 @ 20.00 บาท (จองซื้อ 9 - 13 ส.ค. 2564)
            IP     XW        1 : 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 21 ก.ค.       BMSCITH  XD        หน่วยละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BC     XW        5 : 1
 22 ก.ค.       WIIK    XR        1.75 : 1 @ 2.70 บาท (จองซื้อ 13 - 19 ส.ค. 2564)
            LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ก.ค.       BTS    XD        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    XW        5 : 1

10 : 1

20 : 1

            ITEL-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 27 ก.ค.       XPG    XR        1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2564)
            ITEL-W2  XE        1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 18 ส.ค. 2564)
 29 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BLAND   XD        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    XD        หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2205 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

สิงหาคม 2564
 03 ส.ค.       EPG    XD        หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MACO    XW        4 : 1
            JMT-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 04 ส.ค.       TMW    XD        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMT-W2   XE        1 : 1.02129 @ 18.60401 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 26 ส.ค. 2564)
 06 ส.ค.       TRUBB   XR        5 : 1 @ 2.20 บาท (จองซื้อ 1 - 8 ก.ย. 2564)
            TRUBB   XW        1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            BMSCITH  จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       BANPU   XR        4 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 6 - 17 ก.ย. 2564)
            BANPU   XW        1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 18 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 20 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ITEL-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 23 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ส.ค.       TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ส.ค.       JMT-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กันยายน 2564
 01 ก.ย.       BLISS   XR        1 : 10 @ 0.02 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ก.ย. 2564)
 09 ก.ย.       ITEL    XW        4 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ