ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 17, 2021 08:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564

กันยายน 2564
 08 ก.ย.-14 ต.ค.   UBIS    เสนอซื้อ     110,746,163 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท
 10 ก.ย.-18 ต.ค.   SF     เสนอซื้อ     932,550,343 หุ้น หุ้นละ 12.00 บาท

กันยายน 2564
 17 ก.ย.       ITEL    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  215,834,779 หุ้น
            KCE    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  351,000 หุ้น
            MACO    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  500 หุ้น
            SC     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  30,000 หุ้น
            ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0920 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BCPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0240 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TAE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1450 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ก.ย.       CTARAF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0820 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GOLDPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0842 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5475 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ก.ย.       BCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ก.ย.       ITEL    XW       4 : 1
            BAY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GPSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1738 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NSI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PB     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.84 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTTGC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ก.ย.       BKI    XD       หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BANPU   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BBL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HTC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.83 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KBANK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KKP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.27 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RATCH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.43 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.43 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUSCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TTW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ย.       LHFG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LUXF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3854 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ก.ย.       AQUA    XR       10 : 3 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 19 ต.ค. - 2 พ.ย. 2564)
            OTO    XR       1 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 8 - 15 ต.ค. 2564)
            ABPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0585 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EASTW   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 29 ก.ย.       PTT    XD       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFMAMA   XD       หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TSE    XD       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ตุลาคม 2564
 01 ต.ค.       TBSP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

MINT-W6 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

SST-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 02 ต.ค.       SMART-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 04 ต.ค.       MODERN   XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ASW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02206 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 08 ต.ค.       BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ต.ค.       PLANET   XW       3 : 1
 12 ต.ค.       TSE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ต.ค.       INSET   XW       2 : 1
            MODERN   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFMAMA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ต.ค.       PTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 ต.ค.       KC     XR       1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 8 - 15 พ.ย. 2564)
 20 ต.ค.       WINNER   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013888889 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 27 ต.ค.       BIZ    XW       10 : 1
 28 ต.ค.       DOD    XW       2 : 1 @ 0.10 บาท

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER   XR       @ 36.3005 บาท
 04 พ.ย.       MC     XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 05 พ.ย.       JMT    XR       @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT    XW       3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 10 พ.ย.       SFLEX   XW       8 : 1

10 : 1

 25 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA    XR       3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW       5 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ