ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 23, 2021 08:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2564

กันยายน 2564
 08 ก.ย.-14 ต.ค.   UBIS    เสนอซื้อ      110,746,163 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท
 10 ก.ย.-18 ต.ค.   SF     เสนอซื้อ      932,550,343 หุ้น หุ้นละ 12.00 บาท

กันยายน 2564
 23 ก.ย.       BKI    XD        หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MBK    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   5,207,823 หุ้น

SAAM เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

SAAM Energy Development Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

SAAM Development Public Company Limited

ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

            BANPU   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BBL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HTC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.83 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KBANK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KKP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.27 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RATCH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.43 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.43 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUSCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TTW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ย.       LHFG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LUXF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3854 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ก.ย.       AQUA    XR        10 : 3 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 19 ต.ค. - 2 พ.ย. 2564)
            OTO    XR        1 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ต.ค. 2564)
            ABPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0585 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EASTW   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 29 ก.ย.       PTT    XD        หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFMAMA   XD        หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TSE    XD        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ตุลาคม 2564
 01 ต.ค.       TBSP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MINT-W6  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
            SST-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 02 ต.ค.       SMART-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 04 ต.ค.       MODERN   XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ASW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02206 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 05 ต.ค.       III    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 ต.ค.       BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ต.ค.       PLANET   XW        3 : 1
 12 ต.ค.       TSE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ต.ค.       INSET   XW        2 : 1
            MODERN   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFMAMA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ต.ค.       PTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 ต.ค.       KC     XR        1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 8 - 15 พ.ย. 2564)
 20 ต.ค.       WINNER   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013888889 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 21 ต.ค.       III    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ต.ค.       BIZ    XW        10 : 1
 28 ต.ค.       DOD    XW        2 : 1 @ 0.10 บาท

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER   XR        @ 36.3005 บาท
 02 พ.ย.       EKH    XW        4 : 1
 04 พ.ย.       MC     XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 05 พ.ย.       JMT    XR        @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT    XW        3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 10 พ.ย.       SFLEX   XW        8 : 1

10 : 1

 25 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 พ.ย.       TNH    XD        หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA    XR        3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW        5 : 1
 15 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ