ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 28, 2021 08:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2564

กันยายน 2564
 08 ก.ย.-14 ต.ค.   UBIS    เสนอซื้อ     110,746,163 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท
 10 ก.ย.-18 ต.ค.   SF     เสนอซื้อ     932,550,343 หุ้น หุ้นละ 12.00 บาท

กันยายน 2564
 28 ก.ย.       AQUA    XR       10 : 3 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 19 ต.ค. - 2 พ.ย. 2564)
            OTO    XR       1 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ต.ค. 2564)
            CHO    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  22,222,222 หุ้น
            SDC    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  56,619,422 หุ้น
            ABPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0585 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EASTW   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 29 ก.ย.       PTT    XD       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFMAMA   XD       หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TSE    XD       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ตุลาคม 2564
 01 ต.ค.       TBSP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

MINT-W6 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

SST-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 02 ต.ค.       SMART-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 04 ต.ค.       MODERN   XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ASW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02206 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 05 ต.ค.       III    XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 ต.ค.       BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ต.ค.       PLANET   XW       3 : 1
 12 ต.ค.       TSE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ต.ค.       INSET   XW       2 : 1
            MODERN   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFMAMA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ต.ค.       PTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 ต.ค.       KC     XR       1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 8 - 15 พ.ย. 2564)
 20 ต.ค.       WINNER   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013888889 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 21 ต.ค.       III    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ต.ค.       BIZ    XW       10 : 1
 28 ต.ค.       DOD    XW       2 : 1 @ 0.10 บาท

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER   XR       @ 36.3005 บาท
 02 พ.ย.       EKH    XW       4 : 1
 03 พ.ย.       ANAN    XR       4 : 1 @ 1.55 บาท (จองซื้อ 22 - 26 พ.ย. 2564)
            ANAN    XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 04 พ.ย.       MC     XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 05 พ.ย.       JMT    XR       @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT    XW       3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 10 พ.ย.       SFLEX   XW       8 : 1

10 : 1

 18 พ.ย.       NFC-W1   XE       1 : 1.00255 @ 6.4835 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 26 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564)
 25 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 พ.ย.       TNH    XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MACO    XR       2 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
 29 พ.ย.       PLANB   XR       12.50 : 1 @ 5.00 บาท
            PLANB   XW       2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA    XR       3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW       5 : 1
 15 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ