AOT เดินหน้าปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสุวรรณภูมิพร้อมรับการเปิดประเทศ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 28, 2021 16:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงเดินหน้าพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการผู้โดยสารในด้านต่างๆ อาทิ

  • โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก (อาคารจอดรถโซน 2 ส่วนขยาย) โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนพื้นที่การจอดรถ จากเดิมช่องจอดที่ลานจอดรถโซน 1 จะมีช่องจอดจำนวน 484 ช่องจอด ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65 จะสามารถเพิ่มช่องจอดรถให้สามารถจอดรถได้จำนวน 1,022 ช่องจอด
  • โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถโซน 2 และ อาคารจอดรถโซน 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้บริการ และติดตั้งระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ (Auto Pay) ใช้งานด้วยเทคโนโลยี ดิจิตัลโดยสามารถดูจำนวนช่องจอดได้แบบ Real Time และ ในอนาคตจะสามารถดูจำนวนช่องจอดรถ ที่สามารถใช้งานได้ผ่านทาง AOT Airports Application
  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และลานจอดรถโซน 6 ? 7 ที่มีการปรับปรุงติดตั้งหลังคาบังแดดและฝน เพื่อให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
  • โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารผู้โดยสาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่าอากาศยานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ลดการปล่อยก๊าซเลื่อนกระจก และการติดตั้งไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานและสนับสนุนนโยบายของรัฐในด้านการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน

-โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขา ภายในอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน A ถึง G จำนวน 52 จุด เพื่อให้เกิดความสวยงาม ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และการจัดทำห้องให้นมบุตร (BABY ROOM) เพิ่มเติม ณ ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D และ ขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน B

-โครงการปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 1 โซน 2 และ โซน 3 อาคารผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นและลดปัญหาการแออัดของจำนวนผู้โดยสาร

-โครงการพัฒนาระบบรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระบบบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) เช่น ระบบกดตั๋วโดยสารรถรับจ้างฯ (KIOSK) กับ AOT Airports Application ทำให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการสามารถจองคิว และกดตั๋วโดยสารได้จาก Application ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำและได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บริการมากขึ้น

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้ให้ความสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้ามีความคล่องตัว ในโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวนความสะดวกต่างๆ อาทิ

  • โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center) หรือ PPL เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรของไทย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บมจ. การบินไทย (THAI) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด และ บริษัทเอกชนหลายแห่งที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่เชื่อมโยงท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) เพื่อประกอบกิจการกระจายสินค้าภายใต้การขนส่งหลายรูปแบบ ที่นำเข้าทางด่านศุลกากรอื่น เพื่อมาปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการส่งมอบสินค้าภายใต้หลักการจัดการโลจิสติกส์ที่สร้างความได้เปรียบในการขนส่งสินค้า ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565

  • โครงการขยายอาคารตรวจค้น (Access Control) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • โครงการติดตั้งระบบออกบัตรคิวอัตโนมัติ (AOT Free Zone Smart Queue Application) และจะดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของการจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ผ่าน Mobile Application (FZ Smart Queue) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
  • โครงการปรับปรุงสำนักงานศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปรามทั้ง 4 โครงการ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2565
  • โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่กำกับดูแล ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ Pre-Smart AccessPhase 1 Digital Cargo M4 เป็นระบบสำหรับออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะชนิดชั่วคราวรายวัน (ไม่เกิน 24 ชม.) สำหรับบุคคลทั่วไป (Visitor) โดยคาดว่าจะพัฒนาและติดตั้งระบบแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2565

นท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ นำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล ถึงแม้จะเผชิญกับสถานกาณ์วิกฤตการแพร่ระบาดฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยังคงพร้อมให้บริการเคียงข้างผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเตรียมพร้อมรองรับการกลับมาให้บริการ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจในการให้บริการภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) ของผู้โดยสารในอนาคต

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน ต.ค.63-ส.ค.64 (รวม 11 เดือน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสายการบินประจำให้บริการจำนวน 77 สายการบิน โดยมีเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น-ลงรวมทั้งสิ้น 113,000 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 46.4 มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 5.95 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 80.7 และมีปริมาณการขนส่งสินค้ากว่า 1.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.3 ซึ่งจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารได้รวมเที่ยวบินพิเศษขาเข้าระหว่างประเทศภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลด้วยแล้ว

นับตั้งแต่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.49 มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วทั้งสิ้นกว่า 692 ล้านคน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งหมด 18.6 ล้านตัน ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นกว่า 4.3 ล้านเที่ยวบิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ