ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 30, 2021 08:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XR และ XW ของ ANAN จากเดิมวันที่ 3 พ.ย. 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 พ.ย. 2564 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 17:28 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2564

กันยายน 2564
 08 ก.ย.-14 ต.ค.   UBIS    เสนอซื้อ     110,746,163 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท
 10 ก.ย.-18 ต.ค.   SF     เสนอซื้อ     932,550,343 หุ้น หุ้นละ 12.00 บาท

กันยายน 2564
 30 ก.ย.       CPANEL   หลักทรัพย์ใหม่   150,000,000 หุ้น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
            UBE    หลักทรัพย์ใหม่   3,914,286,000 หุ้น หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (SET)
            AJA    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  36,429,872 หุ้น
            CHO    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  33,003,300 หุ้น

ตุลาคม 2564
 01 ต.ค.       TBSP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

MINT-W6 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

SST-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 02 ต.ค.       SMART-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 04 ต.ค.       MODERN   XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ASW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02206 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            MNIT2   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.335 บาท เป็นหุ้นละ 8.85 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            MNRF    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.46 บาท เป็นหุ้นละ 8.00 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 05 ต.ค.       III    XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 ต.ค.       BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ต.ค.       PLANET   XW       3 : 1
 12 ต.ค.       BDMS    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ต.ค.       INSET   XW       2 : 1
            MODERN   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFMAMA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ต.ค.       PTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 ต.ค.       KC     XR       1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 8 - 15 พ.ย. 2564)
 20 ต.ค.       WINNER   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013888889 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 21 ต.ค.       III    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ต.ค.       BIZ    XW       10 : 1
 28 ต.ค.       DOD    XW       2 : 1 @ 0.10 บาท
 29 ต.ค.       BDMS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER   XR       @ 36.3005 บาท
 02 พ.ย.       EKH    XW       4 : 1
 04 พ.ย.       MC     XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ANAN    XR       4 : 1 @ 1.55 บาท (จองซื้อ 22 - 26 พ.ย. 2564)
            ANAN    XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 05 พ.ย.       JMT    XR       @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT    XW       3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 10 พ.ย.       SFLEX   XW       8 : 1

10 : 1

 18 พ.ย.       NFC-W1   XE       1 : 1.00255 @ 6.4835 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 26 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564)
 24 พ.ย.       ICN    XW       2 : 1
 25 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 พ.ย.       TNH    XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MACO    XR       2 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
 29 พ.ย.       PLANB   XR       12.50 : 1 @ 5.00 บาท
            PLANB   XW       2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA    XR       3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW       5 : 1
 15 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ