ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 8, 2021 08:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

กันยายน 2564
 08 ก.ย.-14 ต.ค.   UBIS    เสนอซื้อ        110,746,163 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท
 10 ก.ย.-18 ต.ค.   SF     เสนอซื้อ        932,550,343 หุ้น หุ้นละ 12.00 บาท

ตุลาคม 2564
 05 ต.ค.-10 พ.ย.   TBSP    เสนอซื้อ        3,110,680 หุ้น หุ้นละ 13.3613691989153 บาท

ตุลาคม 2564
 08 ต.ค.       BANPU-W4  หลักทรัพย์ใหม่      1,691,527,171 หน่วย
            BANPU-W5  หลักทรัพย์ใหม่      1,691,527,171 หน่วย
            TRUBB-W2  หลักทรัพย์ใหม่      136,295,937 หน่วย
            AS     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     36,882 หุ้น
            MINT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     1,179 หุ้น
            MVP    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     43,049,350 หุ้น
            BKI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 9.0331 บาท เป็นหุ้นละ 8.9856 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 11 ต.ค.       PLANET   XW          3 : 1
            AI     เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น   จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
            AIE    เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น   จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

AIE-W2 เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

            PDI    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Padaeng Industry Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

Bound and Beyond Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: PDI

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: BEYOND

            PDI-W2   เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: PDI-W2

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: BEYOND-W2

 12 ต.ค.       BDMS    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPL   XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TSE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ABPIF   ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 2.584 บาท เป็นหุ้นละ 2.005 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 14 ต.ค.       INSET   XW          2 : 1
            MODERN   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFMAMA   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ต.ค.       PTT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 18 ต.ค.       AEONTS   XD          หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ต.ค.       KC     XR          1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 8 - 15 พ.ย. 2564)
 20 ต.ค.       WINNER   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.013888889 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 21 ต.ค.       III    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ต.ค.       BIZ    XW          10 : 1
            MBK    XW          25 : 1
 28 ต.ค.       DOD    XW          2 : 1 @ 0.10 บาท
            TPIPL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 29 ต.ค.       BDMS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER   XR          @ 36.3005 บาท
 02 พ.ย.       EKH    XW          4 : 1
            AEONTS   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 พ.ย.       MC     XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ANAN    XR          4 : 1 @ 1.55 บาท (จองซื้อ 22 - 26 พ.ย. 2564)
            ANAN    XW          1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 05 พ.ย.       JMT    XR          @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT    XW          3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 10 พ.ย.       SFLEX   XW          8 : 1

10 : 1

 18 พ.ย.       NFC-W1   XE          1 : 1.00255 @ 6.4835 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 26 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564)
 19 พ.ย.       AQ     XW          2 : 1
 22 พ.ย.       HYDRO   XR          2 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 8 - 15 ธ.ค. 2564)
 24 พ.ย.       ICN    XW          2 : 1
 25 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 พ.ย.       TNH    XD          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MACO    XR          2 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
 29 พ.ย.       PLANB   XR          12.50 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
            PLANB   XW          2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA    XR          3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW          5 : 1
 15 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ธ.ค.       TRITN   XW          5 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ