ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ต.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 11, 2021 08:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

กันยายน 2564
 08 ก.ย.-14 ต.ค.   UBIS   เสนอซื้อ        110,746,163 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท
 10 ก.ย.-18 ต.ค.   SF    เสนอซื้อ        932,550,343 หุ้น หุ้นละ 12.00 บาท

ตุลาคม 2564
 05 ต.ค.-10 พ.ย.   TBSP   เสนอซื้อ        3,110,680 หุ้น หุ้นละ 13.3613691989153 บาท

ตุลาคม 2564
 11 ต.ค.       PLANET  XW          3 : 1
            CHO   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     23,640,660 หุ้น
            JCKH   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     43,722,981 หุ้น
            JMT   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     10,126,947 หุ้น
            SST   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     114 หุ้น
            TCC   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     1,896,942 หุ้น
            THL   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     2,388,365 หุ้น
            XPG   หลักทรัพย์เพิ่มทุน     306,425,449 หุ้น
            AI    เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น   จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
            AIE   เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น   จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

AIE-W2 เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

            PDI   เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Padaeng Industry Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

Bound and Beyond Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: PDI

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: BEYOND

PDI-W2 เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: PDI-W2

ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: BEYOND-W2

 12 ต.ค.       BDMS   XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPL  XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TSE   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ABPIF  ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 2.584 บาท เป็นหุ้นละ 2.005 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 14 ต.ค.       INSET  XW          2 : 1
            MODERN  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFMAMA  จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ต.ค.       PTT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 18 ต.ค.       AEONTS  XD          หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ต.ค.       KC    XR          1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 8 - 15 พ.ย. 2564)
 20 ต.ค.       WHART  XR          -
            WINNER  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.013888889 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 21 ต.ค.       III   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 22 ต.ค.       CMO   XR          1 : 5 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 8 - 15 ธ.ค. 2564)
 27 ต.ค.       BIZ   XW          10 : 1
            MBK   XW          25 : 1
 28 ต.ค.       DOD   XW          2 : 1 @ 0.10 บาท
            TPIPL  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 29 ต.ค.       BDMS   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER  XR          @ 36.3005 บาท
 02 พ.ย.       EKH   XW          4 : 1
            AEONTS  จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 พ.ย.       MC    XD          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ANAN   XR          4 : 1 @ 1.55 บาท (จองซื้อ 22 - 26 พ.ย. 2564)
            ANAN   XW          1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 05 พ.ย.       JMT   XR          @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT   XW          3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 10 พ.ย.       SFLEX  XW          8 : 1

10 : 1

 18 พ.ย.       NFC-W1  XE          1 : 1.00255 @ 6.4835 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 26 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564)
 19 พ.ย.       AQ    XW          2 : 1
 22 พ.ย.       HYDRO  XR          2 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 8 - 15 ธ.ค. 2564)
 24 พ.ย.       ICN   XW          2 : 1
 25 พ.ย.       MC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 พ.ย.       TNH   XD          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MACO   XR          2 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
 29 พ.ย.       PLANB  XR          12.50 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
            PLANB  XW          2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA   XR          3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA   XW          5 : 1
 15 ธ.ค.       TNH   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ธ.ค.       TRITN  XW          5 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ