ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 25, 2021 08:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
 05 ต.ค.-10 พ.ย.   TBSP   เสนอซื้อ      3,110,680 หุ้น หุ้นละ 13.3613691989153 บาท

ตุลาคม 2564
 25 ต.ค.       GLORY  หลักทรัพย์ใหม่    270,000,000 หุ้น กลุ่มบริการ (MAI)
            NNCL   XD        หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TWZ   XR        3 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 13 - 20 ธ.ค. 2564)
            TWZ   XW        1 : 10,000 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

            GOLDPF  XN        หุ้นละ 8.4610 บาท
            TWZ   XB        45,132 : 1 @ 1,000.00 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
            MBK   หลักทรัพย์เพิ่มทุน   3,903,599 หุ้น
            SDC   หลักทรัพย์เพิ่มทุน   45,250,730 หุ้น
            STAR   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 26 ต.ค.       ENGY   XD        หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ต.ค.       SOLAR  XR        1 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 13 - 17 ธ.ค. 2564)
            BIZ   XW        10 : 1
            MBK   XW        25 : 1
            PRG   XW        20 : 1
            SOLAR  XW        2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

JTS เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

Jasmine Telecom Systems Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

Jasmine Technology Solution Public Company Limited

ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

 28 ต.ค.       LPF   XD        หุ้นละ 0.1389 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DOD   XW        2 : 1 @ 0.10 บาท
            TPIPL  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

GOLDPF เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 29 ต.ค.       HANA   XD        หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LANNA  XD        หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BDMS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER  XR        @ 36.3005 บาท
 02 พ.ย.       UBIS   XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EKH   XW        4 : 1
            AEONTS  จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 พ.ย.       MC    XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ANAN   XR        4 : 1 @ 1.55 บาท (จองซื้อ 22 - 26 พ.ย. 2564)
            ANAN   XW        1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 05 พ.ย.       JMT   XR        @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT   XW        3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            ENGY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 พ.ย.       NNCL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 10 พ.ย.       SFLEX  XW        8 : 1

10 : 1

 15 พ.ย.       HANA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 พ.ย.       LANNA  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1389 บาท (รอบ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 พ.ย.       NFC-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 18 พ.ย.       NFC-W1  XE        1 : 1.00255 @ 6.4835 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 26 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2564)
            UBIS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 พ.ย.       AQ    XW        2 : 1
 22 พ.ย.       CMO   XR        1 : 5 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 8 - 15 ธ.ค. 2564)
            HYDRO  XR        2 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 8 - 15 ธ.ค. 2564)
 24 พ.ย.       RICHY  XR        5 : 1 @ 1.30 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            ICN   XW        2 : 1
            RICHY  XW        1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 25 พ.ย.       MC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 พ.ย.       TNH   XD        หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MACO   XR        2 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
 29 พ.ย.       PLANB  XR        12.50 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ธ.ค. 2564)
            PLANB  XW        2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ธันวาคม 2564
 07 ธ.ค.       GLOCON  XR        5 : 1 @ 0.90 บาท (จองซื้อ 4 - 10 ม.ค. 2565)
 14 ธ.ค.       UPA   XR        3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA   XW        5 : 1

NFC-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 15 ธ.ค.       AAV   XR        5.7625 : 1 @ 1.75 บาท (จองซื้อ 10 - 14 ม.ค. 2565)
            TNH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ธ.ค.       TRITN  XW        5 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ