ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 ธ.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 29, 2021 07:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
CCET   นาย ซื่อ หยง เสิ่น        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      250,000   3.26  ซื้อ
JWD   นาย มังกร ธนสารศิลป์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 27/12/2564       45,900   20.00  ขาย
                    (นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์)
SYNEX  นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/12/2564       30,000   33.42  ซื้อ
SMD   นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 28/12/2564     1,300,000   13.30  ขาย
TKS   นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/12/2564       30,000   13.80  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      713,700   1.68  ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ        ผู้รายงาน        NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 23/12/2564       91,500   5.45  ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ        ผู้รายงาน        NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 28/12/2564       91,500     -  ขาย
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 28/12/2564       91,500     -  ซื้อ
BRI   นาย นิวัติ ลมุนพันธ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      147,000   11.50  ขาย
BCP   นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 28/12/2564       50,000   25.00  ซื้อ
PTTEP  นาย นิรันดร โรจนสมสิทธิ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564       30,000  118.00  ขาย
PPS   นาย พงศ์ธร ธาราไชย       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 24/12/2564     1,000,000   0.99  ขาย
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564       19,800   5.10  ซื้อ
UTP   นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564       40,000   17.80  ขาย
UTP   นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564       30,000   17.90  ขาย
UTP   นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564       20,000   17.90  ขาย
UTP   นาย บุญนำ บุญนำทรัพย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564       10,000   18.00  ขาย
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564        500   26.00  ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564        500   26.25  ซื้อ
OTO   นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 27/12/2564       50,000   5.85  ซื้อ
VCOM   นาย ธนชาติ นุ่มนนท์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 28/12/2564      100,000   7.25  ขาย
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      100,000   2.46  ซื้อ
SKN   นาง กิติยา นีบเลอร์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 27/12/2564       6,000   6.30  ซื้อ
                    (Mr. Ludwig Niebler)
SKN   นาง กิติยา นีบเลอร์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564       30,000   6.32  ซื้อ
SFLEX  นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      200,000   5.15  ซื้อ
STECH  นางสาว ปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 23/12/2564       5,000   2.48  ซื้อ
                    (นายเลิศพงษ์ พุมนาวิน)
MAKRO  นาย ศุภชัย เจียรวนนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 27/12/2564      600,000   43.50  ซื้อ
                    (นาง บุษดี เจียรวนนท์)
SAMCO  นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา   ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      100,000   1.97  ขาย
SALEE  นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      100,000   1.27  ขาย
RCL   นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      420,000     -  รับโอน
RCL   นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/12/2564      420,000     -  โอน
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 24/12/2564      100,000   5.55  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ