ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 17, 2022 08:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ธันวาคม 2564
 22 ธ.ค.-25 ก.พ.   VNT    เสนอซื้อ      192,491,246 หุ้น หุ้นละ 39.00 บาท
 28 ธ.ค.-03 มี.ค.   UT     เสนอซื้อ      หุ้นสามัญ 15,268,960 หุ้น หุ้นละ 38.35 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 651,340 หุ้น หุ้นละ 48.15 บาท

กุมภาพันธ์ 2565
 17 ก.พ.       FTREIT   XD        หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            THCOM   XD        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EVER    XW        3 : 1
            CHO    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   22,222,222 หุ้น
            PPPM    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   10,040,160 หุ้น

GRAND เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

            HEMP    ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 12.90 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น

            THG    ลดทุนจดทะเบียน   จาก 849,080,000 หุ้น เป็น 847,467,400 หุ้น

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

จำนวน 1,612,600 หุ้น

 18 ก.พ.       ADVANC   XD        หุ้นละ 4.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT   XD        หุ้นละ 0.1710 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EFORL   XW        5 : 1 @ 0.40 บาท

2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

            HEMP    XW        2 : 1
 19 ก.พ.       DIMET-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 22 ก.พ.       GROREIT  XD        หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 12 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRPC    XD        หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

TAPAC-W4 ซื้อขายวันสุดท้าย -

            SSP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 23 ก.พ.       GVREIT   XD        หุ้นละ 0.1950 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INETREIT  XD        หุ้นละ 0.2271 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INTUCH   XD        หุ้นละ 1.60 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPN    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TAPAC-W4  XE        1 : 1 @ 9.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 มี.ค. 2565)
 24 ก.พ.       BOL    XD        หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  XD        หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GGC    XD        หุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GPSC    XD        หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MC     XD        หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SCCC    XD        หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTSGIF   XN        หุ้นละ 0.089 บาท
            BTS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ก.พ.       GLOBAL   XD        หุ้นละ 0.2548309179 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 23 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            VGI    XD        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 14.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OISHI   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            THG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       BKKCP   XD        หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DELTA   XD        หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OR     XD        หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PSL    XD        หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTL    XD        หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTTGC   XD        หุ้นละ 1.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QLT    XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AMATAR   XN        หุ้นละ 0.155 บาท
            IRC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.8845 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2565
 01 มี.ค.       AMANAH   XD        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLHPF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.69 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 02 มี.ค.       PROSPECT  XD        หุ้นละ 0.2600 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 03 มี.ค.       KSL    XD        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PM     XD        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PT     XD        หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP    XD        หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FTREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG    จ่ายปันผล      หุ้นปันผล 2.90322581 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 04 มี.ค.       CPNCG   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2222 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 มี.ค.       D-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 07 มี.ค.       SENA    XW        4 : 1
 08 มี.ค.       TCC-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            WHABT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1710 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 มี.ค.       TCC-W3   XE        1 : 1.23886 @ 0.807 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 - 31 มี.ค. 2565)
            GVREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1950 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 มี.ค.       GROREIT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 12 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INETREIT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2271 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 11 มี.ค.       IMPACT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 14 มี.ค.       FUTUREPF  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VGI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 มี.ค.       PROSPECT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2600 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 มี.ค.       BKKCP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 มี.ค.       KSL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 มี.ค.       TAPAC-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 22 มี.ค.       THG    XD        หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 มี.ค.       SPG    XD        หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TAPAC   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

เมษายน 2565
 01 เม.ย.       COTTO   XD        หุ้นละ 0.047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            Q-CON   XD        หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 02 เม.ย.       TCC-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 05 เม.ย.       DCC    XD        หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCGP    XD        หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 เม.ย.       SCC    XD        หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMPC    XD        หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 เม.ย.       SCCC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 เม.ย.       PSL    XD        หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QTC    XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 เม.ย.       GC     XD        หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10.00 : 1.00 (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            S11    XD        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 เม.ย.       KTC    XD        หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTTEP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 3.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 19 เม.ย.       YUASA   XD        หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ADVANC   จ่ายปันผล      หุ้นละ 4.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 เม.ย.       DTAC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GGC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GPSC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            THCOM   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 21 เม.ย.       INTUCH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.60 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 เม.ย.       COTTO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DELTA   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRPC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTTGC   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            Q-CON   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB    จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.63 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB-P   จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.63 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 เม.ย.       SCGP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 26 เม.ย.       SCC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 เม.ย.       QTC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 เม.ย.       MTC    XD        หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DCC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OR     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PSL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QLT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 29 เม.ย.       AMANAH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10.00 : 1.00 (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            SMPC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

พฤษภาคม 2565
 06 พ.ค.       GLOBAL   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2548309179 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 23 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            KTC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S11    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YUASA   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 พ.ค.       MTC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PM     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PT     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 พ.ค.       SPG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 27 พ.ค.       THG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ