ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 พ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 17, 2022 07:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*               ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
SYNEX  นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 12/05/2565     30,000  21.90  ซื้อ
CAZ   นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 12/05/2565     200,000   7.00  ขาย
CAZ   นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 12/05/2565     200,000   7.05  ขาย
CAZ   นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 12/05/2565     200,000   7.10  ขาย
CAZ   นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 13/05/2565     200,000   7.00  ขาย
THG   นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 13/05/2565     305,000   7.20  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 13/05/2565      3,400   7.54  ซื้อ
PRIME  นาย กำพล ปัญญาโกเมศ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 13/05/2565     100,000   1.50  ซื้อ
PYLON  นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 13/05/2565     100,000   4.32  ซื้อ
UTP   นาย มงคล มังกรกนก        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 12/05/2565     24,400  15.58  ซื้อ
STA   นาย พอล สุเมธ ลี         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 13/05/2565     22,800  20.69  ซื้อ
                    (นางจอยซ์ ชิง ยู ลี)
RBF   นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 13/05/2565     150,000  14.70  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ