มาสเตอร์ สไตล์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 65 ล้านหุ้น-เข้า SET ใช้ปรับปรุงอาคาร-ห้องผ่าตัด-ขยายงาน

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 26, 2022 14:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 65,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.83% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย In Glory Investments Limited ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 6.25%

MASTER เป็นผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช" ก่อตั้งโดยนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ให้บริการด้านการศัลยกรรมครบวงจร อาทิ เสริมจมูก ยกคิ้วและกรอบหน้า หน้าอก ดูดไขมันปรับรูปร่าง ปรับรูปตา ปรับโครงสร้างรูปหน้า เป็นต้น รวมถึงปลูกผม ดูแลเส้นผม ดูแลผิวพรรณและเลเซอร์

ปัจจุบัน โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมีแพทย์ 37 คน บุคลากร 442 คน และพื้นที่ให้บริการ 4,267 ตารางเมตร

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัด ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายพื้นที่ดำเนินงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ