(เพิ่มเติม) มาสเตอร์ สไตล์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 65 ล้านหุ้น-เข้า SET ใช้ปรับปรุงอาคาร-ห้องผ่าตัด-ขยายงาน

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 26, 2022 15:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 65,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 20.83% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย In Glory Investments Limited ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 6.25%

MASTER เป็นผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช" ก่อตั้งโดยนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ให้บริการด้านการศัลยกรรมครบวงจร อาทิ เสริมจมูก ยกคิ้วและกรอบหน้า หน้าอก ดูดไขมันปรับรูปร่าง ปรับรูปตา ปรับโครงสร้างรูปหน้า เป็นต้น รวมถึงปลูกผม ดูแลเส้นผม ดูแลผิวพรรณและเลเซอร์

ปัจจุบัน โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมีแพทย์ 37 คน บุคลากร 442 คน และพื้นที่ให้บริการ 4,267 ตารางเมตร ณ วันที่ 31 มี.ค.65 โรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดสำหรับการศัลยกรรม 7 ห้อง สามารถให้บริการได้สูงสุดรวมกัน 30,660 ชั่วโมงต่อปี

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัด ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายพื้นที่ดำเนินงาน

ณ วันที่ 18 ก.ค.65 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 190,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,000,000 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ได้แก่ กลุ่มครอบครัวมาศฉมาดล ถือหุ้น 93.75% ประกอบด้วย นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ถือหุ้นสัดส่วน 62.17% หลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 49.22% , In Glory Investment Limited ถือ 28.95% จะลดเหลือ 16.67% และ นางสาวภาสิตา ลี้สกุล (ภรรยานายแพทย์ระวีวัฒน์) ถือ 2.63% จะลดเหลือ 2.08%

อนึ่ง In Glory Investment Limited. จัดตั้งที่ฮ่องกง ประกอบธุรกิจเป็น Holding Company มีนายแพทย์ระวีวัฒน์ ถือหุ้น 100%

ผลประกอบการปี 62-64 บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 414.03 ล้านบาท 611.06 ล้านบาท 659.51 ล้านบาท และ 237.77 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 1) บริการด้านศัลยกรรม (Surgery) 2) บริการปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair Transplants and Hair Treatment) 3) บริการดูแลผิวพรรณ (Skin) 4) ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหลังศัลยกรรม (Product Sales and Aftercare) ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 61.25 ล้านบาท 128.55 ล้านบาท และ 162.80 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.66%, 20.89% และ 23.59%

ขณะที่งวดไตรมาส 1/65 บริษัทมีรายได้ฯ 237.77 ล้านบาท กำไรสุทธิ 54.97 ล้านบาท จากไตรมาส 1/64 มีรายได้ฯ 167.70 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 32.12 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มี.ค.65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 645.35 ล้านบาท หนี้สิน 308.25 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 337.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ