(เพิ่มเติม) "ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่" เคาะราคาขาย IPO ที่ 2 บาท/หุ้น เปิดจอง 9-11 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 5, 2022 12:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 2.00 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค. 65 โดยบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ส่วนบล.เคจีไอ (ประเทศไทย)เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio หรือ P/E) โดยราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 15.3 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64-31 มี.ค.65 ที่ 208.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,600 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 21.0 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.095 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 2,200 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)

บริษัทได้เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้เลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและ/หรือเชื้อเพลิงขยะจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) 24.24 เท่า บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) 24.71 เท่า บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) 35.58 เท่า และ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) 28.16 เท่า ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.64-25 ก.ค.65

ทั้งนี้ TGE เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่นที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และก๊าซชีวภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งเป็นมากกว่า 200 MW ภายในปี 75

พร้อมกันนั้น บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้จุดเด่นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน TGE ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2 ประเภท ได้แก่ 1.โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีการเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้า TGE, TPG และ TBP ในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 เมกะวัตต์ (MW) และปริมาณไฟฟ้าเสนอขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาระยะยาวรวม 20.3 MW รับรู้รายได้รูปแบบ Feed-in Tariff (Fit) และจะได้รับ FiT Premium เป็นระยะเวลา 8 ปีแรกนับจากวัน COD


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ