HILITE: LEO-W1 เปิดเทรดวันแรกที่ 1.34 บาท หุ้นแม่บวก 0.83%

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 8, 2022 10:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

LEO-W1 เปิดเทรดวันแรกที่ 1.34 บาท และเมื่อเวลา 10.06 น.ราคาอยู่ที่ 1.99 บาท ราคาสูงสุด 2.20 บาท ราคาต่ำสุด 1.34 บาท ส่วนหุ้น LEO อยู่ที่ 12.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท (+0.83%)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO-W1) เริ่มทำการซื้อขาย 8 ส.ค.2565 จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 25,500,000 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ:หุ้นสามัญใหม่) 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ 22.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 (27 กรกฎาคม 2565) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย วันใช้สิทธิครั้งแรก 26 ม.ค. 2566 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 26 ก.ค. 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ