ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 ส.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 17, 2022 07:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*                 ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                          หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 19/07/2565      2,500   5.26  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 20/07/2565      4,800   5.28  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 25/07/2565      5,600   5.31  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 26/07/2565      69,500   5.76  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 27/07/2565      34,100   5.85  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 05/08/2565      32,500   5.82  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 08/08/2565      1,900   5.86  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 10/08/2565      17,200   5.81  ซื้อ
COMAN  นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      4,100   5.79  ซื้อ
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565     325,700  50.90  ซื้อ
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565     500,000   0.83  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      10,000   5.50  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      50,000   5.40  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      10,000   5.50  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      20,000   5.45  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      15,000   5.50  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      20,000   5.55  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      20,000   5.55  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      10,000   5.55  ซื้อ
BIS   นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      40,000   7.60  ซื้อ
BIS   นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ 15/08/2565      10,000   7.55  ซื้อ
                     (วรัณญา เจริญกุล)
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      3,000   7.00  ซื้อ
PSG   นาย นพดล อินทรลิบ         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565    5,000,000   1.23  ซื้อ
RPH   นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      5,000   6.75  ซื้อ
SENA   นาย วิเชียร รัตนะพีระพงศ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      61,800   4.06  ซื้อ
SENA   นาย วิเชียร รัตนะพีระพงศ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565     438,200   4.12  ซื้อ
NFC   นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565     531,100   5.76  ขาย
HFT   นาย หมิง ซัน เยน         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      50,000   6.60  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ