ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 9 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 12, 2022 07:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       66,200   2.42  ขาย
SICT   นางสาว อรุณี พูนทวี         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       50,000  10.10  ขาย
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       50,000   8.78  ขาย
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565      200,000   9.22  ขาย
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      100,000  10.16  ขาย
SICT   นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565      400,000   9.10  ขาย
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       50,000   3.98  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์          ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       45,800   1.74  ซื้อ
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 06/09/2565     2,253,600   6.94  ขาย
TMT   นาย ประวาส สันตวะกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       10,000   7.91  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565        100   7.15  ซื้อ
TMW   นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       1,300  32.75  ซื้อ
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 08/09/2565      500,000   0.26  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU   นาย วี เอิน ลิม           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 08/09/2565       25,000   6.75  ซื้อ
                     (นางเปรมฤดี ลิม)
TSR   นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       50,000   4.72  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       50,000   4.20  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       30,000   4.26  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       30,000   4.34  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       50,000   4.24  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       40,000   5.10  ซื้อ
BE8   นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       50,000  64.00  ขาย
BIS   นาย วันชัย ศรีหิรัญรัศมี        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       14,300  12.50  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565        500   7.20  ซื้อ
UVAN   นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       5,000   7.10  ซื้อ
WFX   นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       20,000   6.85  ขาย
WFX   นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       12,000   6.85  ขาย
WFX   นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 09/09/2565       10,000   6.90  ขาย
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       20,000  21.00  ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 07/09/2565      200,000  19.30  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 08/09/2565      200,000  19.30  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      200,000  19.30  ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565      200,000  19.30  ซื้อ
AH    นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 05/09/2565       35,000  27.25  ซื้อ
RCL   นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       10,000  33.25  ซื้อ
RCL   นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565      580,000    -  รับโอน
RCL   นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565      580,000    -  โอน
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 06/09/2565     1,000,000   0.48  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565       20,000   4.48  ซื้อ
SC    นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัย      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 08/09/2565       50,000   3.90  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ