ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 13 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 14, 2022 07:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*            ประเภท    วันที่ได้มา/       จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์    จำหน่าย                 จำหน่าย
CCET   นาย เว่ย จ้าว หวัง       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      62,300  2.46  ขาย
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     450,000  0.82  ซื้อ
TGE   นาย ธนภัท รัตนพิทักษ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    09/09/2565      55,000  1.92  ขาย
                   (นางสาวปริญดา ธนอดิโรจน์)
TASCO  นางสาว ลักษณา ทรัพย์สาคร    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565    1,100,000    -  โอน
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     200,000  1.73  ซื้อ
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    09/09/2565      90,100  8.10  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      5,200  7.25  ซื้อ
TIGER  นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565    1,500,000  2.00  ขาย
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     500,000  5.12  ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     360,000  3.82  ซื้อ
BJCHI  นาย เชิง จิน ลี         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     100,000  1.78  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      2,400  7.20  ซื้อ
PROEN  นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      20,000  3.36  ขาย
FE    นาย บุญชัย โชควัฒนา       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      1,000 173.00  ซื้อ
FE    นาย บุญชัย โชควัฒนา       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      1,000 173.00  ซื้อ
JP    นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565       100  4.54  ซื้อ
KUN   นาย ไพศาล ศังขวณิช       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565      20,000  2.74  ขาย
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    09/09/2565     200,000  19.30  ซื้อ
                   (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    12/09/2565     100,000  19.40  ซื้อ
                   (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    09/09/2565     200,000  19.30  ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     100,000  19.40  ซื้อ
SKY   นาย รัช ตันตนันตา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     500,000  10.60  ขาย
SKY   นาย รัช ตันตนันตา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     500,000  10.60  ขาย
SKY   นาย รัช ตันตนันตา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     500,000  10.60  ขาย
SKY   นาย รัช ตันตนันตา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     500,000  10.60  ขาย
SABUY  นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    12/09/2565      10,000  16.90  ซื้อ
SABUY  นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    13/09/2565      10,000  16.85  ซื้อ
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    12/09/2565     135,200  1.73  ซื้อ
                   (นางภัทริน มงคลรัตน์)
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    08/09/2565     500,000  0.52  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ