ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 23, 2022 07:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
KCE    นาย ปัญจะ เสนาดิสัย        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565      100,000  50.25  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565      84,400  7.11  ซื้อ
ONEE   นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565      100,000  10.80  ขาย
TAPAC   นาย นารุฮิซะ อาเบะ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 16/09/2565      300,000  3.19  ขาย
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 21/09/2565      117,300  0.26  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TIGER   นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565     2,500,000  2.00  ขาย
BIZ    นาย นพดล สันธนะพานิช       ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 21/09/2565      300,200  0.49  ขาย
BIZ    นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์        ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 21/09/2565      722,900  0.48  ขาย
BIS    นาย รัชตะ รัชตะนาวิน        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 07/09/2565      200,000  12.00  ขาย
PTTEP   นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565       2,000 175.00  ขาย
PROEN   นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565      20,000  6.60  ซื้อ
FSMART  นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565     2,000,000  21.90  ขาย
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       4,900 130.00  ซื้อ
RICHY   นางสาว พิชญา ตันโสด        ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 21/09/2565     2,500,900  0.08  ขาย
LALIN   นาย ไชยยันต์ ชาครกุล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 21/09/2565     2,400,000  8.95  ซื้อ
                     (นาง กรรณิการ์ ชาครกุล)
LH    นาย วัชริน กสิณฤกษ์         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      100,000  8.75  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565      20,000  19.90  ซื้อ
SKR    นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565      60,000  14.30  ซื้อ
STI    นาย สิทธิกร กมลวานนท์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565      90,000  4.44  ขาย
COLOR   นาย รัช ทองวานิช         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 21/09/2565      100,000  1.74  ขาย
                     (นางวรวรรณ ทองวานิช)
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565      68,200  13.20  ซื้อ
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565      50,000  12.82  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ