วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ ออกหุ้นกู้ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 25-27 ต.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 30, 2022 13:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ครบกหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนำตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สารองเพื่อการเสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.พาย บล.โกลเบล็ก บล.เอเอสแอล ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ