SCB ปรับขึ้นดอกเบี้ยกู้ MLR-MOR 0.25% ขึ้นดอกเบี้ยฝากสูงสุด 0.50% มีผล 4 ต.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 3, 2022 12:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1% ต่อปี เมื่อวันที่ 28 ก.ย.65 เพื่อให้สอดตล้องกับ กนง.และเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจึงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50%

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ธนาคารปรับขึ้นเฉพาะดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% เป็น 5.50% และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.845% เป็น 6.095%

โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารประเมินแล้วว่าการปรับดอกเบี้ยควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประคับประคองลูกค้าในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ธนาคารจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ที่ 5.995% และจะยังคงติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเพื่อประเมินการตัดสินใจอีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ