WAVE เตรียมเข้าซื้อหุ้น IPO"ไทย โซล่าร์ฯ"เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นป็น 20%

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 15, 2014 09:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์(WAVE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น IPO ของ บมจ.ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่(TSE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ในจำนวน 22 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.9% ของจำนวนหุ้น IPO ที่ราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน โดยภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้น IPO ดังกล่าวจะทำให้บริษัทถือหุ้นใน TSE รวมเป็น 363.25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TSE ภายหลังการ IPO

เนื่องจาก TSE ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น 450 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน โดยภายหลังจาก IPO จะส่งผลให้บริษัทมี dilution effect จากการเพิ่มทุนดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นลดลง 6.2% จากเดิม 25% คงเหลือ 18.8% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ