MIDA จะออกหุ้นกู้-ตราสารหนี้ ไม่เกิน 3.5 พันลบ. รองรับใช้บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน-เงินทุนหมุนเวียน

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday March 11, 2018 15:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท (MIDA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันศุกร์ (9 มี.ค.) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ