CAZ กำหนดช่วงราคาขาย IPO ที่ 3.60-4.10 บาท/หุ้น คาดเคาะราคาสุดท้าย 4 ม.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 20, 2018 17:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) แจ้งข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบมจ.ซี เอ แซด (ประเทศไทย) หรือ CAZ ซึ่งป็นบริษัทในกลุ่ม โดย CAZ กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้นที่ราคา 3.60-4.10 บาทต่อหุ้น โดย CAZ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะร่วมกันพิจารณากำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายและคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final) ได้ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้) ได้แก่ วันที่ 8 ถึง 10 มกราคม 2562 (รวม 3 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจองซื้อดังกล่าวปรากฏตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CAZ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่บริษัทจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการจองซื้อดังกล่าวทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ในการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Record Date) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ CAZ ได้รับอนุญาตคำขอเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CAZ มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 ธันวาคม 2561


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ