NUSA จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้กับ Oudom อีก 200 ล้านหุ้น ราคา 0.50 บาท/หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 29, 2021 10:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ณุศาศิริ (NUSA) เปิดเผยว่า ตามมติผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2,000,000,000 หุ้น ให้แก่ บุคคล 4 ราย ดังนี้ 1.บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น 2.บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด จำนวน 500,000,000 หุ้น 3. บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์ตร้า จำกัด จำนวน 400,000,000 หุ้น 4. Mr. Oudom จำนวน 100,000,000 หุ้น

ตามมติหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินระยะเวลา 3 เดือน ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณากำหนดตัวบุคคล และราคาเสนอขายใหม่ โดยเป็นบุคคลในวงจำกัด 4 รายเดิม หรือบุคคลในวงจำกัดกลุ่มใหม่ก็ได้ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวหรือรายใหม่เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

และ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายได้มอบให้กรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมี อำนาจพิจารณากำหนดตัวบุคคล ราคาและเงื่อนไขการเสนอขายตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ณ ปัจจุบันบริษัทได้มีการเสนอขายไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง คือ Mr.Oudom จำนวน 100 ล้านหุ้น และบริษัทจีโอบีเอ บอร์ด จำกัด จำนวน 200 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้น จำนวน 1,700,000,000 หุ้น ดังนั้น จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนที่เหลือให้กับ Mr.Oudom เพิ่มจำนวน 200,000,000 หุ้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ราคาเสนอขาย 0.50 บาท


แท็ก ณุศาศิริ   (NUSA)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ