(เพิ่มเติม) ตลท.รับ HENG เข้าเทรดวันแรก 19 ต.ค.กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 18, 2021 13:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาด หลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ การเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HENG" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ HENG เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) และนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ "เฮงลิสซิ่ง" ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันของผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 รายใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและ บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และการมุ่งขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ณ มิ.ย. 2564 มี 451 สาขา ใน 52จังหวัด) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าทุกกลุ่ม ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นเงินทุนหมุน เวียนในการดำรงชีพ

HENG มีทุนชำระแล้ว 3,810 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้ง แรก 800.84 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปวันที่ 6 -8 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายและมูลค่า ระดมทุน 1,561.63 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 ราย ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เปิดเผยว่า HENG เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการ ระดมทุนในครั้งนี้ ไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้กับสถาบันการเงิน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย HENGมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อชั้น นำ ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างครบวงจร เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในทุกระดับด้วยความ ตั้งใจที่จะให้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม

HENG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มทวีเฮง ถือหุ้น 36.70% 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 10.00% และ 3) กลุ่มพัฒนสิน ถือหุ้น 9.98% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้อง การซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 29.00 เท่า โดยคำนวนจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 ถึง ไตรมาสที่ 2/2564)ซึ่งเท่ากับ 256.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ HENG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯหลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (HENG)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : HENG
ตลาดรอง                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                   : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ                     : เงินทุนและหลักทรัพย์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน              : 19 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 19 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 3,810,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)           : 3,810,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                 : 3,810,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                 : 800,837,300
จัดสรรให้แก่                    : ประชาชนทั่วไป จำนวน 800,837,300 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                  : 1.95
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 06 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 08 ต.ค. 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ