(เพิ่มเติม) ตลท.รับหุ้น DPAINT เข้าซื้อขาย mai วันแรก 28 ต.ค.64

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 27, 2021 10:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. สีเดลต้า ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 28 ต.ค. นี้ ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,725 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DPAINT"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. สีเดลต้า เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลัก ทรัพย์ว่า "DPAINT" ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

DPAINT และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) ภายใต้ตราสิน ค้า "DELTA" "TOPTECH" "NATIONAL" "SEAFCO" เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพ คุ้มค่า ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 35 : 28 : 37 ตามลำดับ โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พัก อาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) และงานโครงการ (Project) ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 42 : 52 : 6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังให้บริการเครื่องผสมสีที่นำไปติดตั้งให้ ลูกค้าที่เป็นร้านค้าใช้งาน

DPAINT มีทุนชำระแล้ว 230 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 176.75 ล้านหุ้น และหุ้น สามัญเพิ่มทุน 53.25 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 39.94 ล้านหุ้น ผู้มี อุปการคุณของบริษัท ไม่เกินกว่า 7.99 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกินกว่า 5.32 ล้านหุ้น เมื่อ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 399.38 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,725 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 32.80 เท่า ซึ่ง คำนวณจากจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) มีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.60 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 230 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะ ได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.23 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DPAINT เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสีทาอาคารมาอย่างยาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการ ระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ การซื้อเครื่องผสมสี จำนวน 440 เครื่อง ทำระบบ ERP สร้างห้อง LAB และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

DPAINT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO หลัก คือ กลุ่มนายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้น 73.91% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรอง ต่างๆ ตามกฎหมาย

รับหลักทรัพย์                       : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                         : บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (DPAINT)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                      : DPAINT
ตลาดรอง                        : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                      : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                 : 28 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                    : 28 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)           : 230,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)              : 230,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                   : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                    : 230,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                    : 53,250,000
จัดสรรให้แก่                       : ประชาชนทั่วไป จำนวน 53,250,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                     : 7.50
วันที่เสนอขาย IPO                     : วันที่ 19 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
ลักษณะธุรกิจ                       : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ