BCPG แจ้ง COD โรงไฟฟ้า 2 โครงการในไทย-ญี่ปุ่นรวม 27.2 MW ตั้งแต่ 1 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 2, 2021 13:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 2 โครงการได้เริ่มเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิบะ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 20.0 เมกะวัตต์ กับบริษัท Tokyo Electric Power Company ภายใต้การลงทุนแบบทีเค สัดส่วน 100% โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

ปัจจุบัน BCPG มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟฟ้า รวม 89.7 เมกะวัตต์ การเปิด COD โครงการนี้ ทำให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่เปิดดำเนินการขายไฟในเชิงพาณิชย์แล้ว รวมเป็น 34.7 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกจำนวน 55.0 เมกะวัตต์

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติตตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ CMU Smart City จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยีเดเวลอปเม้น จ กัด (Thai Digital Energy Development ? TDED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BCPG ถือหุ้น 75% โดยได้ทำการเปิด COD โครงการระยะที่ 1 จำนวนรวมทั้งสิ้น 7.7 เมกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณ สวนสัก สวนดอก และแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการ CMU Smart City เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่เข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ของสำนักงานงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาดังกล่าวนี้ อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาของสัญญา 20 ปี ในอัตราค่าไฟที่ตกลงกัน และโครงการดังกล่าวยังมีส่วนขยายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คาดว่าจะเปิด COD ได้อีกประมาณ 4.3 เมกะวัตต์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ