(เพิ่มเติม) นินจาแวน ผนึกกลุ่มไปรษณีย์ในเครือ SABUY 4 แบรนด์ขยายบริการขนส่งพัสดุ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 16, 2021 15:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) นินจาแวน ผนึกกลุ่มไปรษณีย์ในเครือ SABUY 4 แบรนด์ขยายบริการขนส่งพัสดุ

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 ได้มีมติให้บริษัทฯจัดตั้ง 5 บริษัทได้แก่

1. บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด บริษัทเข้าลงทุน 90% ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอล (Digital Asset)เพื่อรองรับการใช้งานในกลุ่ม ecosystem ของกลุ่มบริษัท

2.บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด บริษัทเข้าลงทุน 90% ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อศึกษาและลงทุนธุรกิจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เพื่อขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท และเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการใน ecosystem ของกลุ่มบริษัท

3. บริษัท สบาย พอซ จำกัด บริษัทเข้าลงทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อพัฒนาและลงทุนในระบบ ระบบ POS (Point of sale system) หรือระบบขายหน้าร้าน

4. บริษัท สบาย สปีด จำกัด บริษัทเข้าลงทุน 100% ของทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อลงทุนในธุรกิจ Drop-off และที่ธุรกิจกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัท สปีดดี้ เอ็กเพรส เซอร์วิส จำกัด โดย SABUY SPEED เข้าถือหุ้น 50% และนายธนวินท์ กียะกูล ถือ 50% ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อรวบรวมจุด drop off ภายใต้ Speedy

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (Shipsmile) เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 14% จากผู้ถือหุ้นเดิม ที่มูลค่ากิจการไม่เกิน 56,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบการเป็นตัวแทนจำหน่ายแฟรนไชส์ด้านการเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ ใน ecosystem ของกลุ่มบริษัท และเพิ่มอำนาจการต่อรองจากการที่กลุ่มบริษัทมีจำนวนพัสดุเพิ่มขึ้นจากเข้าซื้อ Shipsmile อีกทั้ง นำเครื่อง POS และระบบไปติดตั้งตามสาขาของ Shipsmile เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile โดยการซื้อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Shipsmile จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน Shipsmile ประมาณ 57% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Shipsmile จากเดิมถือหุ้น 43%

อีกทั้ง อนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนในบมจ.ทีบีเอสพี (TBSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 75.54% จากคณะกรรมการ TBSP อนุมัติเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,844,072 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีมติให้บริษัทฯเข้าเพิ่มทุนตามสัดส่วนอีกจำนวน 30,038,692 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 300,386,920 บาท ทั่งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจบัตรพลาสติก และการลงทุนในธุรกิจ Vending Machine ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของ TBSP และกลุ่มบริษัทสบาย

นายอซิม ฮาลิม ผู้อำนวยการภูมิภาค นินจาแวนกรุ๊ป เปิดเผยว่า นินจาแวน ประเทศไทย เปิดดีลใหญ่จับมือพันธมิตรกลุ่มไปรษณีย์เอกชนทั้ง 4 แบรนด์ ในเครือ บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) กว่า 8,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ประเดิมในปีนี้ด้วยแบรนด์ร้านชิปป์สไมล์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนแบรนด์อื่นๆ ทยอยเปิดให้บริการในเดือนมกราคมปีหน้า

ความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรครั้งสำคัญระหว่างนินจาแวน ประเทศไทยกับกลุ่มสบายจะเป็นโอกาสที่จะขยายเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการบริการ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงการบริการรับส่งพัสดุได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้วยเครือข่ายไปรษณีย์เอกชนของกลุ่มสบายที่มีทั้งสิ้น 4 แบรนด์ มากกว่า 8,000 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปีนี้จะเริ่มต้นให้บริการในร้านชิปป์สไมล์ (Shipsmile) เป็นอันดับแรก ตามมาด้วยร้านพลัส เอ็กซ์เพรส ร้าน เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ และร้าน พ้อยท์ เอ็กซ์เพรส ในเดือนมกราคมปีหน้า นอกเหนือจากการเป็นพันธมิตรด้านการขนส่งพัสดุแล้ว นินจาแวนยังได้มอบหมายให้ SABUY Maxi ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มสบาย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น่าสนใจและเหมาะสมกับพนักงานของเรา รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านอื่นให้กับบริษัทฯ เพิ่มเติมด้วย

"ด้วยมุมมองวิสัยทัศน์ของเราและพาร์ทเนอร์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน ที่พร้อมจะมุ่งมั่นและพร้อมที่จะก้าวเดินและเติบโตไปด้วยกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับการบริการที่มั่นใจได้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้เราและพาร์ทเนอร์สามารถเติบโดได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถวางแผนต่อยอดธุรกิจไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่ตั้งไว้"

นางสาวนริศรา คงเจริญสุขยิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า จากการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสบายในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการได้มากขึ้นแล้ว คาดว่ายังส่งผลให้ยอดการจัดส่งพัสดุของนินจาแวนเพิ่มขึ้น และเรายังพร้อมที่จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม ด้วยโครงสร้างพื้นฐานการจัดส่งที่แข็งแกร่ง โดยเราได้มอบข้อเสนอพิเศษในเดือนธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านชิปป์สไมล์ ด้วยโปรโมชั่นค่าส่งเริ่มต้นเพียง 16 บาท สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม ขนาดโดยรวมไม่เกิน 80 เซนติเมตร รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบริการพื้นที่ห่างไกลด้วย

ปัจจุบันนินจาแวน ประเทศไทย มีจุดรับส่งพัสดุกระจายครอบคลุมทั้วประเทศ จำนวน 220 แห่ง โดยเราให้ความสำคัญกับลูกค้าผ่านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้บริการแบบเฉพาะราย

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน SABUY กล่าวว่า ยินดีมากที่ได้นินจาแวนมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์รับส่งพัสดุให้กับแบรนด์ไปรษณีย์ในเครือของสบายทั้งหมด เพราะในกลุ่มสบายเอง บริษัท มีการลงทุนในธุรกิจรับส่งพัสดุอย่างต่อเนื่อง โดยมีแบรนด์ขนส่งในเครือ 4 แบรนด์ รวมกว่า 8,000 สาขา

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้มีการร่วมมือกันเพิ่มในธุรกิจที่เกี่ยวโยงกันใน SABUY Ecosystem อย่างเช่น SABUY Maxi บริษัทนายหน้าประกันภัยในเครือสบาย ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาช่วยดูแลและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงานของนินจาแวน โดยทางบริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด แบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ด้านการประกันภัยธุรกิจองค์กร โดยเน้นความเสี่ยงภัยต่างๆ อาทิ ความเสี่ยงภัยทางธุรกิจขนส่งของนินจาแวน การประกันภัยทรัพย์สิน อาคารคลังเก็บสินค้า การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และการประกันภัยการขนส่งสินค้าพัสดุ เพื่อสร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการประกันภัยให้กับพนักงานนินจาแวน สบาย แมกซี่ได้จัดทำแผนประกันภัยเพื่อเป็นสวัสดิการพิเศษให้กับทางพนักงานนินจาแวนและรวมถึงญาติของพนักงานนินจาแวนด้วย โดยมีการประกันภัยรถยนต์ (ภาคบังคับและสมัครใจ) การประกันภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นต้น โดยทางสบาย แมกซี่ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทประกันภัยชั้นนำต่างๆ ในการนำเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าในราคาพิเศษ ประหยัดสูงสุดถึง 50% รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป

นายก่อเกียรติ วัฒนกสิกุล Head of Channel Management ของ SABUY ระบุว่า ปัจจุบัน บริษัทมีแบรนด์ขนส่งพัสดุในเครือรวม 4 แบรนด์ มีสาขารวมกันกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 1) ชิปป์สไมล์ จำนวน 5,000 สาขา 2) พลัส เอ็กซ์เพรสที่มีจำนวนสาขาขยายอย่างรวดเร็ว หลังจากเปิดตัวได้ 3 เดือน ล่าสุดร้านพลัส เอ็กซ์เพรส เพิ่งเปิดตัวสาขาที่ 1,111 ไปเมื่อเร็วๆนี้ 3) ร้าน เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ จำนวน 820 สาขา และ 4) ร้าน พ้อยท์เอ็กซ์เพรส จำนวน 850 สาขา

จากความร่วมมือกันในภาพใหญ่ครั้งนี้จะทำให้นินจาแวนสามารถขยายยอดการรับส่งได้ถึง 8,000 สาขาทั่วประเทศในระยะเวลาอันสั้น ทำให้แบรนด์ขนส่งในเครือสบาย มีความหลากหลายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนเช่นกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ