SENA ทุ่มงบ 420 ลบ. เข้าซื้อกิจการธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ 2 แห่ง

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 2, 2022 09:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ปิติ แลนด์ จำกัด และ บริษัท ปรางกุล แอสเสท จำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าลงทุน รวมถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการลงทุนดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565ได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทุน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท ปิติ แลนด์ จำกัด ในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก.ปิติ แลนด์ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 264,297,350 บาท และเข้าลงทุนใน บริษัท ปรางกุล แอสเสท จำกัด ในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก.ปรางกุล ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 156,300,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ อนึ่ง โดยผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้บจก.ปิติ แลนด์ และ บจก.ปรางกุล มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ