GLORY เพิ่มทุนรองรับวอแรนท์ให้ฟรีผถห. 2:1 เตรียมรองรับขยายธุรกิจ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 11, 2022 09:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2565 อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GLORY-W1) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมี ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

พร้อมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 67,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 135,000,000หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2565 (Record Date) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ