ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 26 กันยายน พ.ศ. 2565 15:58 น.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสมาชิก

ต่างประเทศ 26 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงร... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมผู้นำว่าด้วยกา...

ต่างประเทศ 22 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา ภายใต้หัวข้อ "Mental health... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาหัวข้อ “ลู่ทางการค้าการลงทุนไทย –...

ต่างประเทศ 22 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "ลู่ทางการค้าการลงทุนไทย บังกลาเทศ" ณ... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนาย Arun Venkataraman ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมร...

ต่างประเทศ 22 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นาย Arun Venkataraman ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านตลาดโลก (Assistant Secretary for Global... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม...

ต่างประเทศ 21 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม Foreign... อ่านต่อ

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022 Networking Night และประกาศผลผู้คว้าชัยชนะในเวทีการแข่งขัน...

ต่างประเทศ 21 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022 Networking Night ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรู...

ต่างประเทศ 21 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนา... อ่านต่อ

งาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)

ต่างประเทศ 21 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก "Advancing South... อ่านต่อ

โครงการ “APEC 2022 Thailand School Outreach” เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการปร...

ต่างประเทศ 21 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ "APEC 2022 Thailand School Outreach"... อ่านต่อ

“Impact NOW”: กิจกรรมนำเสนอและสร้างเครือข่ายสำหรับวิสาหกิจเพื่อความยั่งยืนของไทย

ต่างประเทศ 19 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ "Thailand NOW" สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และบริติช เคานซิล ประเทศไทย... อ่านต่อ

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๕

ต่างประเทศ 15 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการถาวรบิมสเทค ครั้งที่ ๕ เพื่อหารือประเด็นและกลไกความร่วมมือของบิมสเทค ระหว่างวันที่ ๑๓ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม... อ่านต่อ

ไทยมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ปากีสถาน

ต่างประเทศ 15 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาผลก... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศนำนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจและพัฒนาจ...

ต่างประเทศ 15 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้นำนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต... อ่านต่อ

การประชุมหารือระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนวาระความเชื่อมโยงทางทะเลของไทยผ่านการทูตเศรษฐกิจ

ต่างประเทศ 13 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้จัดการหารือระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนวาระความเชื่อมโยงทางทะเลของไทยผ่านการทู... อ่านต่อ

กิจกรรม MFA Muay Thai Flash Mob Dance ครั้งที่ ๒ และ Workshop ฝึกสอนมวยไทย

ต่างประเทศ 13 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕? กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับไอคอนสยาม จัดกิจกรรม MFA Muay Thai Flash Mob Dance ครั้งที่ ๒ และ Workshop... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงเดินทางเยือนจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ ACMECS...

ต่างประเทศ 9 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง... อ่านต่อ

กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร และ MBK Center จับมือกันครั้งแรก เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่สำนักงา...

ต่างประเทศ 9 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และนายสมพล ตรีภพนารถ... อ่านต่อ

คณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Area: EFTA)...

ต่างประเทศ 9 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรียุโรป (Parliamentary Committee of the European Free Trade Area (EFTA))... อ่านต่อ

การฝึกอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน” สำหรับสื่อมวลชน...

ต่างประเทศ 8 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศ บีโอไอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ SCG จุฬาฯ ผนึกกำลังจัดตั้ง Thailand-Nordic...

ต่างประเทศ 8 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ ภูมิภาคนอร์ดิก โดยเฉพาะสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 8 กันยายน พ.ศ. 2565 13:32 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ