ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเด็นเมียนมาเข้าพบหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นสถานการณ์รัฐยะไข่ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ Wednesday April 3, 2019 16:00 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นาง Christine Schraner Burgener ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเด็นเมียนมา (Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar) ได้เข้าพบหารือกับนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่ผู้แทนพิเศษฯ เยือนไทยภายหลังจากการเยือนเมียนมา

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเยือนเมียนมาของผู้แทนพิเศษ และเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และการเดินทางไปรัฐยะไข่ของทีมประเมินความเสียหายและตอบโต้ฉุกเฉินของศูนย์ประสานงานของอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยภิบัติ (AHA Center) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อประเมินความต้องการเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษฯ ยินดีสนับสนุนบทบาทของไทยและอาเซียน

นาง Christine Schraner Burgener เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี การพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้เป็น ครั้งที่ ๒ นับตั้งแต่

รับตำแหน่งผู้แทนพิเศษฯ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ