นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำเจตนารมณ์ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสมดุลในกิจกรรม Sustainable Development Goals (SDG Moment) ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖

ข่าวต่างประเทศ Wednesday September 22, 2021 14:14 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำเจตนารมณ์ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสมดุลในกิจกรรม Sustainable Development Goals (SDG Moment) ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรม Sustainable Development Goals (SDG Moment) ซึ่งจัดขึ้นในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำ (High-Level Week) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖ (76th Session of the United National General Assembly: UNGA76) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในถ้อยแถลง นายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs โดยเร่งรัดการดำเนินการในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้านี้ ด้วยหมุดหมายสำคัญ ๓ ประการสำหรับประเทศไทย ได้แก่ (๑) การส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกช่วงอายุด้วยการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (๒) การเสริมสร้าง ?ความสมดุลของสรรพสิ่ง? ผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) และ (๓) การขจัดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาการเข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล หมุดหมายทั้งสามประการจะช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-๑๙ และนำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน ๔๒ ประเทศที่นำเสนอรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ในปีนี้ เป็นประเทศเป้าหมายที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SDG Moment 2021 เป็นโอกาสให้ไทยร่วมกับผู้นำประเทศอื่นแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อน SDGs ภายหลังจากโควิด-๑๙ โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ