นายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ของไทยด้านการพลิกโฉมระบบอาหารสู่ความยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit)

ข่าวต่างประเทศ Monday September 27, 2021 14:18 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit) ย้ำเจตนารมณ์ของไทยด้านการพลิกโฉมระบบอาหารสู่ความยั่งยืนและสมดุล แสดงวิสัยทัศน์ของไทย ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ในการพลิกโฉมระบบอาหารตามนโยบาย 3S

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้นำประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลกร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการพลิกโฉมระบบอาหารสู่ความยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพลิกโฉมระบบอาหารสู่ความยั่งยืนและความสมดุลในทุกมิติ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ รวมทั้งให้คำมั่นว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อพลิกโฉมระบบอาหารโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ของไทย ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ในการพลิกโฉมระบบอาหารตามนโยบาย 3S ที่ให้ความสำคัญกับ (๑) ความปลอดภัยทางอาหาร (Safety) (๒) ความมั่นคงทางอาหาร (Security) และ (๓) ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศการเกษตร (Sustainability) ตลอดจนการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุล และทั่วถึง โดยได้น้อมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนึ่ง การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยระบบอาหารโลกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ข้อริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติ ในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำ (High-Level Week) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากระบบอาหารเพื่อการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ และเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศทั่วโลกแสดงความมุ่งมั่นและนำเสนอแผนการดำเนินงานด้านการพลิกโฉมระบบอาหารเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดช่วงทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยระบบอาหารโลก (Food Systems Summit 2021)

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ