รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การการค้าและการพัฒนาสหรัฐอเมริกา

ข่าวต่างประเทศ Wednesday June 15, 2022 13:50 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนางสาว Enoh T. Ebong ผู้อำนวยการองค์การการค้าและการพัฒนาสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency: USTDA) ในโอกาสการเดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ ๙ ? ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยือนภูมิภาคครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน เช่น การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาพลังงานสะอาด การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การบริหารจัดการขยะ การป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเกษตรอัจฉริยะ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยกับ USTDA เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงและการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมมือกับ USTDA ในการจัดการสัมมนาให้ข้อมูลแก่ภาครัฐและเอกชนไทยเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและดำเนินโครงการร่วมกับ USTDA และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่อไป

ประเทศไทยได้มีการดำเนินความร่วมมือกับ USTDA มายาวนานตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ โดย USTDA ได้เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคที่ประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๖๒ และปัจจุบัน หลายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับ USTDA ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทย ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสของความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ