รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงในภูมิภาคในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒

ข่าวต่างประเทศ Tuesday July 5, 2022 14:18 —กระทรวงการต่างประเทศ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงในภูมิภาคในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒๖ ณ กรุงโซล โดยมีนาย ยอ ซึง-แบ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และนายวู โฮ อธิบดีกรมอาเซียน รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่ อาวุโสอาเซียนของเวียดนาม เป็นประธานร่วม

ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินความร่วมมือ ในกรอบอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในมิติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแนวทาง การฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการเตรียม ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ตลอดจนประเด็นด้านการเมือง และความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งได้หารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒๓ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ไทยได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรม รวมทั้งยังได้เชิญชวนให้สาธารณรัฐเกาหลี ขยายการลงทุนผ่านโครงการด้านความเชื่อมโยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมในอนาคต ตลอดจนเน้นย้ำการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะความร่วมมือตามรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว หรือ BCG ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสีเขียวของสาธารณรัฐเกาหลี

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็น ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในเมียนมาและยูเครน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ