กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร และ MBK Center จับมือกันครั้งแรก เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

ข่าวต่างประเทศ Friday September 9, 2022 13:48 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ โซน A เพื่อให้บริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว

นับเป็นครั้งแรกที่กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้า MBK Center จับมือกันเปิดให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยบริการหนังสือเดินทางและการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกรมการกงสุล งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จุดบริการด่วนมหานครจะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

ในช่วงวันที่ ๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ บริการหนังสือเดินทางจะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. และบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป บริการหนังสือเดินทางจะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดที่ราชการกำหนด

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เน้นย้ำงานบริการประชาชนซึ่งเป็นหัวใจของกรมการกงสุลตามแนวทาง ?การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล? ทำให้กรมการกงสุลได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมุ่งพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน เป็นแห่งแรกที่ให้บริการรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเองผ่านเครื่อง Kiosk ซึ่งมีจุดเด่นที่กล้องถ่ายภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจที่สามารถเลือกภาพถ่ายใบหน้าที่จะปรากฏในหนังสือเดินทางได้ตามชอบ คุณภาพกล้องและการจัดแสงไฟทำให้ได้ภาพใบหน้าที่ดูดีสำหรับหนังสือเดินทางสำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน ๑๐ ปี โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแนะนำการใช้งานและทำความสะอาดเครื่อง Kiosk ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าบริการไปรษณีย์ที่เครื่อง Kiosk นับเป็นนวัตกรรมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวในเดือนตุลาคมนี้ และเป็นสำนักงานฯ แห่งแรกที่เปิดให้บริการในวันเสาร์ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ และต่อไปจะเปิดให้บริการทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก จะเห็นได้จากจำนวนผู้มารับบริการหนังสือเดินทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประมาณ ๑,๘๐๐ คน/วัน

โดยสำนักงานฯ สามารถรองรับการให้บริการได้ ๒,๐๐๐ คนต่อวัน ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการควรจองคิวออนไลน์มาล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ ไม่ต้องรอนาน

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่าสำนักงานเขตปทุมวัน ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการให้บริการประชาชน เน้นการให้บริการเชิงรุก สะดวก รวดเร็ว และประชาชนเกิดความพึงพอใจ โดยมีการเปิดศูนย์ย่อยให้บริการนอกสำนักงานเขตทั้งหมด ๔ แห่งในพื้นที่ โดยในจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน มีความพิเศษกว่าจุดบริการอื่นๆ คือ ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี คัดรับรองสำเนาเอกสารฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีในฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้สามารถติดต่อรับบริการได้ในช่วงนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด นักขัตฤกษ์ โดยผู้รับบริการยังสามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น BMAQ เพื่อเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอนาน

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ครบในที่เดียว (One Stop shopping & Service) และความพร้อมของทำเลที่ตั้งอยู่ติดรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับกรมการกงสุล และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ถือเป็นการยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร ขยายความร่วมมือจากที่ได้ร่วมกันจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

** จองคิวออนไลน์ทำหนังสือเดินทางได้ที่ https://www.qpassport.in.th และจองคิวออนไลน์เพื่อรับรองนิติกรณ์เอกสารได้ที่ https://qlegal.consular.go.th/

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ