รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ–อาเซียน (USABC) และสภาหอการค้าสหรัฐฯ (USCC)

ข่าวต่างประเทศ Monday September 26, 2022 16:00 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือในช่วงการรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน (US-ASEAN Business Council : USABC) หอการค้าสหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce: USCC) และบริษัทภาคเอกชนสหรัฐฯ ณ โรงแรม JW Marriott Essex House นครนิวยอร์ก ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ โดยมีนาย Ted Osius ประธาน USABC นาย John Goyer ผู้อำนวยการบริหารด้านเอเชียตะวันออก USCC และผู้บริหารจากหลายบริษัท ได้แก่ Chevron ConocoPhillips Cheniere Koch และ Viatris เข้าร่วม

รนรม./รมว.กต. นำเสนอวิสัยทัศน์นโยบายและพัฒนาการที่สำคัญของไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ครอบคลุม เข้มแข็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) ซึ่งมีความสอดคล้องกับหัวข้อหลัก (theme) ของการประชุม UNGA77 ?A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges? รวมทั้งนำเสนอการดำเนินการที่สำคัญของไทยในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งในกรอบอาเซียน ตลอดจนประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญภายใต้กรอบ IPEF และวาระการเป็นเจ้าภาพ กปช. เอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

รนรม./รมว.กต. มุ่งแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายการลงทุนโดยภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือตาม Communique on Strategic Alliance and Partnership และ MOU on Promoting Supply Chain Resilience ที่ รนรม./รมว.กต. และ รมว.กต. สหรัฐฯ ได้ร่วมลงนามเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG พลังงานสะอาด การดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจดิจิทัล และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

รนรม./รมว.กต. สร้างความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจไทยกับคณะนักธุรกิจ โดยนำเสนอนโยบายและพัฒนาการของไทยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนต่างประเทศรวมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ เข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตลอดจนเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม เข้มแข็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รนรม./ รมว. กต. ตอบข้อซักถามภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในหลากหลายประเด็น อาทิ แนวคิดของไทยภายใต้หัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย (เปิดกว้าง เชื่อมโยงกัน สร้างสรรค์ สู่สมดุล) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่สหรัฐฯ มุ่งผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ บริษัทภาคธุรกิจสหรัฐฯ แสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการทำงานกับภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ