ข่าวกระทรวงการคลัง ก่อน 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 14:37 น.

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 5 ส.ค. 65

เศรษฐกิจ 9 ส.ค. –กระทรวงการคลัง Executive Summary ? อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.61 ต่อปี เช่นเดียวกับ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 2.99 ต่อปี ?... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 27 ก.ค. 65

เศรษฐกิจ 1 ส.ค. –กระทรวงการคลัง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มิ.ย. 65 หดตัวที่ร้อยละ 0.1 ต่อปี ? ปริมาณการจ หน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน มิ.ย. 65 หดตัวที่... อ่านต่อ

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5...

เศรษฐกิจ 26 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 100/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 "เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เศรษฐกิจ 26 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 99/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกรกฎาคม... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน 2565

เศรษฐกิจ 26 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน 2565 "เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนมิถุนายน 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมิถุนายน 2565

เศรษฐกิจ 26 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมิถุนายน 2565 "เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ย... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 22 ก.ค. 65

เศรษฐกิจ 25 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้นที่ระดับ 86.3 จากระดับ 84.3 ในเดือนก่อนหน้า ? ปริมาณการจ... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 8 ก.ค. 65

เศรษฐกิจ 11 ก.ค. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มิ.ย. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.66 ต่อปี และ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 1 ก.ค. 65

เศรษฐกิจ 4 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค. 65 หดตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี ? ปริมาณการจาหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน พ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจ 29 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 94/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนมิถุนายน... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจ 29 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม 2565 "เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจ 29 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2565 "เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต... อ่านต่อ

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC...

เศรษฐกิจ 23 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 91/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials' Meeting: APEC SFOM) วันที่ 23... อ่านต่อ

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC...

เศรษฐกิจ 22 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 90/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials' Meeting: APEC SFOM) วันที่ 22... อ่านต่อ

ผลการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความยั่งยืนในตลาดทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุ...

เศรษฐกิจ 21 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 88/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผลการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความยั่งยืนในตลาดทุน... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 17 มิ.ย. 65

เศรษฐกิจ 20 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน พ.ค. 65 ลดลงอยู่ที่ ระดับ 84.3 จากระดับ 86.2 ในเดือนก่อนหน้า ?... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 10 มิ.ย. 65

เศรษฐกิจ 13 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.10 ต่อปี เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 2.28 ต่อปี ?... อ่านต่อ

“ออมเพิ่มสุข” บนวอลเล็ต สบม. เต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว พบกันอีกครั้ง 15 มิถุนายน...

เศรษฐกิจ 13 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 84/2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 "ออมเพิ่มสุข" บนวอลเล็ต สบม. เต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว พบกันอีกครั้ง 15 มิถุนายน 2565 ผ่าน 4... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 2 มิ.ย. 65

เศรษฐกิจ 6 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี ? ปริมาณการจาหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน เม.ย. 65... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจ 30 พ.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 83/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤษภาคม... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการคลัง ก่อน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 14:46 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ