คลังส่งมอบที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการ-ท้องถิ่น 26 หน่วยงานหนุนพัฒนาภารกิจระดับพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday July 16, 2021 14:03 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 152/2564                                                                 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คลังส่งมอบที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการ-ท้องถิ่น 26 หน่วยงาน
หนุนพัฒนาภารกิจระดับพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ 26 หน่วยงาน ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 561 ไร่ สานต่อภารกิจพัฒนางานด้านสาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ทำการส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 26 หน่วยงาน โดยในช่วงไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 กรมธนารักษ์ได้พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแล้วจำนวน 71 แปลง เนื้อที่ประมาณ 561-2-47.84 ไร่ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมที่ดินให้กับหน่วยงานภาครัฐ ตามภารกิจงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
?นโยบายการมอบที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้รับบริการด้านสวัสดิการทางสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน? พลเอก ประวิตร กล่าว
     นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ ที่มีการจัดสรรที่ดินราชพัสดุให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุทั้งในส่วนของราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาลและยังเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุทั่วประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด


ในแนวทางการพัฒนาที่ดินของที่ราชพัสดุ ในส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาในโครงการต่างๆ ทั้งด้านการก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, เป็นที่ทำการงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี, การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ จังหวัดลำปาง, การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนสาธารณะและนันทนาการ จังหวัดนครสวรรค์, ใช้เป็นสนามกีฬาและที่ตั้งสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าหากภารกิจดังกล่าวสำเร็จจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่


     ที่มา: กระทรวงการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ