การปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 20, 2021 16:44 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 154/2564                                                                 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ)ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ดังนี้
1. ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่จะได้รับการสนับสนุนวงเงินสิทธิ     e-Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2564 เป็นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
2. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ วงเงินใช้จ่ายสูงสุด
ที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2564 และไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม- 30 พฤศจิกายน 2564
โดยจะไม่มีผลในการคำนวณคืน e-Voucher ย้อนหลัง
3. ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จากเดิม4 ล้านสิทธิเป็น 1.4 ล้านสิทธิ
โฆษกกระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
มีผู้ได้รับสิทธิสะสมทั้งสิ้น 457,264 คน มีผู้ใช้สิทธิสะสม 51,873คน และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด
472 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 431.8 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม     e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 43.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายด้วย e-Voucher ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง      spend2get@fpo.go.th
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122


ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ