ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 30 พ.ย. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 30, 2021 07:15 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 30, 2021

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี

ปทุมธานี และสมุทรปราการ

หน่วย: บาท/ลิตร

Retail Prices in Bangkok & Vicinities

                      PTT   BCP  Shell   Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   30.45  30.45  30.95  30.75  30.65  30.45  30.75  30.45 30.75
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   28.94  28.94  29.44  29.24  29.14    -  29.24  28.94 29.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   23.29  23.29    -    -    -    -    -    -   -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   30.18  30.18  30.68  30.48  30.38  30.18  30.48  30.18 30.48
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       37.86    -    -    -  38.51    -  38.66  38.36   -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              28.24  28.24  28.74  28.54  28.44  28.24  28.54  28.24 28.54
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           28.09  28.09  28.59  28.39  28.29  28.09  28.39  28.09 28.39
ดีเซลหมุนเร็ว B20              27.99  27.99  28.49    -  28.19    -  28.29  27.99   -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            33.86  34.26  35.19  35.16  35.09    -    -    -   -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        29-Nov  29-Nov 30-Nov  29-Nov  30-Nov 29-Nov 29-Nov 29-Nov 29-Nov

NGV (Baht/Kg)              15.59
                    16-Nov
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ