ข่าวสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติล่าสุด

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565

เศรษฐกิจ 17 พ.ค. –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ NESDC ECONOMIC REPORT ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

เศรษฐกิจ 21 ก.พ. –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค แถลงข่าว วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.9... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 - 2565

เศรษฐกิจ 15 พ.ย. –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค แถลงข่าว วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564

เศรษฐกิจ 16 ส.ค. –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค แถลงข่าว วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564

เศรษฐกิจ พ.ค. 64 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

เศรษฐกิจ ก.พ. 64 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค www.nesdc.go.th 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 - 2564

เศรษฐกิจ พ.ย. 63 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.4 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 12.1... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

เศรษฐกิจ ส.ค. 63 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจาก การลดลงร้อยละ 2.0... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

เศรษฐกิจ พ.ค. 63 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

เศรษฐกิจ ก.พ. 63 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี 2562 - 2563

เศรษฐกิจ พ.ย. 62 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.3... อ่านต่อ

Infographic: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2562

เศรษฐกิจ ส.ค. 62 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Keyword: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ,รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย อ่านต่อ

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562

เศรษฐกิจ ส.ค. 62 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สองของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 โดยมีรายละเอียด... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี 2562

เศรษฐกิจ ส.ค. 62 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562

เศรษฐกิจ พ.ค. 62 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

เศรษฐกิจ ก.พ. 62 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 - 2562

เศรษฐกิจ พ.ย. 61 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561

เศรษฐกิจ ส.ค. 61 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561

เศรษฐกิจ พ.ค. 61 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัว ร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

เศรษฐกิจ ก.พ. 61 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.3... อ่านต่อ


ข่าวสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อน 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 11:57 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ