สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)

ข่าวผลสำรวจ Thursday September 30, 2021 14:31 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลพ.ศ. 2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)ความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการดำเนินงานของรัฐบาล นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจ ในระดับมาก - มากที่สุด 5 อันดับแรก ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดซำของโรคโควิด 19 เรื่อง ที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ 5 อันดับแรก แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเร็ว ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรกร เช่นพยุงราคาสินค้าเกษตร หาตลาดรองรับ เป็นต้น กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ขยาย/เพิ่มวงเงิน

โครงการคนละครึ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ลดภาระค่าครองชีพ เช่น ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น เพิ่มรายได้ให้พอกับรายจ่าย เช่น จัดหาอาชีพเสริมเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ สร้างงานในชุมชน เป็นต้น

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ