การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564

ข่าวผลสำรวจ Tuesday November 23, 2021 15:42 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564 การมีงานทำ1. ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทนทีมี  ลักษณะอย่างอื่นสำหรับผลงานที่ทำ เป็นเงินสด หรือสิ่งของ2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือไม่ได้รับค่าตอบ  แทนค่าจ้าง แต่ยังมีงาน หรือธุรกิจ ที่จะกลับไปทำ3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน  หรือของสมาชิกในครัวเรือนการว่างงาน
     1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุในระหว่าง 30 วัน  ก่อนวันสัมภาษณ์ 2. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ และไม่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์  แต่พร้อมที่จะทำงานผู้เสมือนว่างงาน หมายถึง ผู้มีงานทำ 0-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในภาคเกษตร และ 0-24 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกภาคเกษตร

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


แท็ก ปันผล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ