ลักษณะการทำงานของ" เยาวชน "(อายุ 15-24 ปี)

ข่าวผลสำรวจ Wednesday March 2, 2022 13:40 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลักษณะการทำงานของ" เยาวชน "(อายุ 15-24 ปี)อัตราการมีงานทำของเยาวชนอัตราการมีงานทำของเยาวชน ตามระดับการศึกษาร้อยละของเยาวชนที่มีงานทำจำแนกตามชั่วโมงการทำงานในรอบสัปดาห์อัตราการการว่างงานของเยาวชนร้อยละของเยาวชนที่ว่างงาน จำแนกตามระยะเวลาการว่างงานอัตราของเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม NEET : Not in Education, Employment or Training) (SDG 8.6.1)ร้อยละของเยาวชนที่ว่างงาน จำแนกตามการเคยทำงาน และระยะเวลาการหางานทำ/สมัครงานNEET ตามระดับการศึกษาหมายเหตุ : 1/ อัตราการมีงานทำของเยาวชน = ( ผู้มีงานทำอายุ 15 - 24 ปี / ประชากรอายุ 15 - 24 ปี ทั้งหมด) x 100

2/ อัตราการว่างงานของเยาวชน = ( ผู้ว่างงานอายุ 15 - 24 ปี / กำลังแรงงานรวม อายุ 15 - 24 ปี) x 100 ที่มา : ประมวลผลเพิ่มเติมจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ