ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมล่าสุด

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2563 2564 2564 2565 %YoY Year Year ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนสิงหาคม 2565...

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน สิงหาคม 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล สิงหาคม 2565 * "ดัชนี (*)"... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนสิงหาค...

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

อก. เผย MPI เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 14.52 ส่งออกสินค้าอุตฯ โตต่อเนื่องเดือนที่ 21...

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 14.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

สศอ. เปิดผลงานปีงบประมาณ 65 พร้อมดันแผนพัฒนาอุตฯ ปรับโครงสร้างภาคการผลิตสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรร...

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลงานสำคัญรอบปีงบประมาณ 2565 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศักยภาพ (S Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (News S... อ่านต่อ

สถานการณ์ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ปี 2565

เศรษฐกิจ 21 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถานการณ์ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ปี 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 การส่งออกรวมมีมูลค่า 23,629.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.3... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ปี 2565

เศรษฐกิจ 21 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ปี 2565 การผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับ... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาค...

เศรษฐกิจ 21 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาคม 2565...

เศรษฐกิจ 21 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน เมษายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล เมษายน 2565 * "ดัชนี (*)"... อ่านต่อ

สถานการณ์ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก ปี 2565

เศรษฐกิจ 24 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถานการณ์ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก ปี 2565 เดือนมิถุนายน 2565 การส่งออกรวมมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.9... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก ปี 2565

เศรษฐกิจ 24 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสำคัญ... อ่านต่อ

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 2/2565

เศรษฐกิจ 24 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร 3 ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที่ 2/2565 5 ส่วนที่ 2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที่ 2/2565... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2565

เศรษฐกิจ 24 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว เล็กน้อยร้อยละ 0.1... อ่านต่อ

สศอ. ร่วมกับ ธปท. จัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค เริ่มนำร่องจัดทำใน 3 ภาค...

เศรษฐกิจ 1 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายภูมิภาค ใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปี 2565

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออกรวมมีมูลค่า 25,509.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY)... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปี 2565

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมรถยนต์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก รถยนต์นั่งความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 cc... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2565 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2563 2564 2564 2565 %YoY Year Year พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนมิถุนายน 2565...

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน เมษายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น มิถุนายน 2565 * "ดัชนี (*)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนมิถุนา...

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

อก. เผย MPI 6 เดือนแรกปี 65 ขยายตัวร้อยละ 0.48 อานิสงส์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หนุนอุตฯ...

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อานิสงส์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หนุนอุตฯ น้ามันปิโตรเลียมและอุตฯ สิ่งทอ ฟื้นต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:40 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ